VISI Kami :  Terwujudnya peserta didik yang sholeh, beriman kokoh, beribadah benar, berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas, mandiri, dan cinta Al-Qur’an

Struktur Pembinaan TA 2016/2017


1. Kepala Pembinaan

Ust. Ahmad Jamili, MA.

Hp 087870770090

2. Waka Tarbiyah Pa

Ust. Zulkarnaen, S.Si.

Hp  081222346387

Waka Tarbiyah Pi

Usth. Husna, MA.Pd

Hp 087881361896

3. Waka Asrama Pa

Usth. Abdul Hannan, M.Ag.

Hp 081222047100

Waka Asrama Pi

Usth. Elis Rahma, S.Pd.I

085723234003

4. Waka Bahasa Pa

Ust. Ayaturrahman, S.Pd.I.

HP 085768127279

Waka Bahasa Pi

Ust. M. Firman Mustakim, S.Kom

Hp  08119161112

5. Staf Administrasi Pa

Ust. Dony Bagus Setiawan,S.Pd.

Hp 085733456267

Staf Administrasi Pi

Usth. Ratna Amelia

Hp  08992735785

7. Staf Ekstrakurikuler Pa

Ust. M. Fauzi, S.Pd.I.

Hp 085776969532

Staf Ektrakurikuler Pi

Usth. Anita Yuseva

Hp 085946360900

8. Pembina OSDQ Pa

Ust. Afwan Rosyadi, S.Kom.I.

HP. 087785240854

Pembina OSDQ Pi

Usth. Rafqi Minarni

Hp 083870020029

9. Staf Sarpras

Ust. Sutaji S.Pd.I.

Hp 08563494846

FOTO GALERI DQM TERBARU